ArcBruTile – Add-in thêm bản đồ nền cho ArcGIS

ArcGIS là một bộ phần mềm GIS mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, ứng dụng ArcMap của ArcGIS vẫn còn một số hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ bản đồ nền (basemap service) , có thể thấy rõ nhất là tốc độ “load” các dịch vụ bản đồ nền.

Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn công cụ ArcBruTile. Đây là phần mở rộng cho phần mềm ArcMap, nó sử dụng thư viện BruTile  do Bert Temme phát triển, add-in này giúp đưa các bản đồ ở dạng “tile” vào ArcMap (TMS/WMS-C service ). ArcBruTile sử dụng các dịch vụ bản đồ từ một số nhà cung cấp như OpenStreeMap, Bing, CartoDB, Mapbox, , Stamen, Baidu… (có hỗ trợ xem ảnh viễn thám).

Download tool ArcBruTile 0.7 


Ảnh viễn thám khu vực Thảo Cầm Viên của (Bing Map – hybird)

 Ảnh viễn thám khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất (Bing Map – satelite)

Dịch vụ bản đồ (Bing Map – Streets)

Dịch vụ bản đồ (Open Street Map)

Theo cá nhân tôi đánh giá ArcBruTile có tốc độ load bản đồ nhanh hơn so với dịch vụ basemap do ArcMap cung cấp (thử nghiệm với đường truyền tại Việt Nam). Công cụ này rất hữu ích trong việc tham chiếu các bản đồ nền hoặc ảnh viễn thám khi làm việc với các dữ liệu GIS.

Phần mềm ArcBruTile (phiên bản 1.0 – ngày 08/10/2017: ) đã hỗ trợ bản đồ từ các nhà cung cấp như:

OpenStreetMapOpenRailwayMapOpenWeatherMapOpenSeaMapOSM2Vectortiles, Air Quality Index, AutoNaviBaiduBingCartoDBDaumGIS CloudHumanitarian OpenStreetMap (HOT)IsHowChinaKlokan TechnologiesKosmosnimkiMapboxNationalGeoregister (PDOK), National Library of Scotland (NLS), NokiaHERENaverNewYorkCityMapsNZMapsPast,, StamenSputnikStravaTaobaoThunderforest, v.v…

Hiện tại dự án ArcBruTile đang được phát triển và hỗ trợ nhiều dịch vụ bản đồ nền, các bạn quan tâm có thể tham khảo tại: https://github.com/ArcBruTile/ArcBruTile/ hoặc https://arcbrutile.codeplex.com/

Xem thêm:

OpenLayers Plugin – thêm bản đồ Google Map trên QGIS

ArcGoogle – thêm bản đồ Google Map trên ArcGIS

Sử dụng Basemap có sẵn trên ArcGIS

2 Replies to “ArcBruTile – Add-in thêm bản đồ nền cho ArcGIS”

Bình luận