Category: GIS Data

[QGIS – Map Showcase] – Phòng trưng bày bản đồ của cộng đồng QGIS

Nếu bạn là người yêu vẻ đẹp của các bản đồ thì bạn không thể bỏ qua QGIS – Map Showcase. Đây là một thư viện tổng hợp các bản đồ, hình ảnh đẹp được đóng góp từ cộng đồng người dùng QGIS. Phòng trưng bày các bản đồ này được Nathan Woodrow tạo ra trên trang Flickr. […]

Xem thêm

Dữ liệu ranh giới hành chính Việt Nam và Thế giới

Một số bạn thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm dữ liệu GIS về ranh giới hành chính. Tôi xin giới thiệu đến các bạn website Global Administrative Areas (http://www.gadm.org/country), đây là trang web hỗ trợ tải miễn phí dữ liệu này. Global Administrative Areas được phát triển bởi Robert Hijmans và các cộng sự tại Đại học […]

Xem thêm