Dữ liệu ranh giới hành chính Việt Nam và Thế giới

Một số bạn thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm dữ liệu GIS về ranh giới hành chính. Tôi xin giới thiệu đến các bạn website Global Administrative Areas (http://www.gadm.org/country), đây là trang web hỗ trợ tải miễn phí dữ liệu này.

Global Administrative Areas được phát triển bởi Robert Hijmans và các cộng sự tại Đại học California. Họ thu thập dữ liệu từ nhiều tổ chức khác nhau trên thế giới. Mục tiêu của họ là thành lập bản đồ các khu vực hành chính của tất cả các nước, ở mọi cấp. Nhóm phát triển của Global Administrative Areas cho rằng đây là một dự án không bao giờ kết thúc và vẫn đang kêu gọi sự đóng góp của các cá nhân và tổ chức trên thế giới.

Trang web này cho phép tải dữ liệu ranh giới hành chính của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đồng thời, cũng hỗ trợ nhiều loại định dạnh dữ liệu GIS như Shapefile, ESRI Geodatabase, Google Earth kmz….

Đối với bộ dữ liệu ranh giới hành chính Việt Nam , sau khi tải về sẽ có 4 lớp:

  • VNM_adm0: ranh giới quốc gia
  • VNM_adm1: ranh giới Tỉnh/ Thành phố thuộc trung ương,
  • VNM_adm2: ranh giới Quận/ Huyện/ Thị xã/ Thành phố thuộc tỉnh
  • VNM_adm3: ranh giới Xã/ Phường/ Thị trấn.

Các bạn lưu ý dữ liệu này sử dụng hệ tọa độ  longitude/latitude và datum WGS84. Do đây là nguồn dữ liệu miễn phí nên các bạn cần kiểm tra tính cập nhật và độ chính xác của khu vực mà các bạn quan tâm. Riêng cá nhân tôi cho rằng nó đáp ứng tốt cho mục đích học tập và nghiên cứu.

Tôi đã tải sẵn dữ liệu ranh giới hành chính của Việt Nam định dạng Shapefile và Geodatabase cho bạn nào cần.

Link download:

Download Dữ liệu ranh giới hành chính Việt Nam (Geodatabase)

Download Dữ liệu ranh giới hành chính Việt Nam (Shapeflie)

2 Replies to “Dữ liệu ranh giới hành chính Việt Nam và Thế giới”

Bình luận