[GeoTagged Photos To Points] – Thêm ảnh có tọa độ vào ArcMap

Hiện nay, ảnh chụp từ smartphone hầu như đều hỗ trợ lưu vị trí chụp. Nhờ chức năng “Geotagging” mà các file hình ảnh có thể lưu thông tin tọa độ GPS. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn chụp ảnh khi đi thực địa.

Để xem vị trí của ảnh trên ArcMap, các bạn có thể sử dụng công cụ “GeoTagged Photos To Points“. Công cụ này đọc các thông tin về kinh độ, vĩ độ và độ cao từ các tệp ảnh JPEG và TIFF. Sau đó, chuyển các ảnh có tọa độ (geotag) về dạng điểm (point), đồng thời liên kết trực tiếp bức ảnh để xem dễ dàng hơn trên giao diện ArcMap.

Hướng dẫn sử dụng công cụ GeoTagged Photos To Points:

 

 

Bình luận