Giải phóng dung lượng bộ nhớ trên Ubuntu

Khi mới làm việc với Ubuntu, việc giải phóng du lượng bộ nhớ là câu hỏi chung của một số bạn. Mình đã tổng hợp một số cách như sau:

Làm sạch bộ nhớ cache của APT

Kiểm tra bộ nhớ cache apt của bạn với lệnh:

du -sh /var/cache/apt/archives

Làm sạch bộ nhớ cache apt trên Ubuntu với 1 trong các lệnh sau:

sudo apt-get clean

sudo apt-get -f install && sudo apt-get autoremove -y && sudo apt-get autoclean -y && sudo apt-get clean -y

Gỡ cài đặt ứng dụng không dùng đến

Các ứng dụng tiêu biểu mà bạn có thể muốn xóa đi bao gồm các trình duyệt web, các trình phát nhạc hay trò chơi…

sudo apt-get remove package-name1 package-name2

Để loại bỏ các gói và phụ thuộc mà không còn cần thiết (vì bạn đã gỡ cài đặt các gói khác hoặc các phiên bản mới hơn đã thay thế chúng), hãy chạy lệnh sau:

sudo apt-get autoremove

Hủy bỏ Kernels cũ

Chạy lệnh sau để xóa Kernels cũ. Lưu ý rằng lệnh này sẽ chỉ loại bỏ các Kernel cũ không còn cần thiết và đã được cài đặt từ kho lưu trữ Ubuntu thông qua cập nhật hệ thống.

sudo apt-get autoremove –purge

Sử dụng phần mềm dọn dẹp

Việc chạy các câu lệnh có thể gây khó khăn, do đó bạn có thể sử dụng một số phần mềm dọn dẹp giống CCleaner trên Windows. Một số phần mềm bạn tải trực tiếp từ Ubuntu Software Center như BleachBit, Ubuntu Cleaner…

Giao diện của BleachBit

Ngoài ra để cài đặt Ubuntu Cleaner từ PPA chỉ cần chạy các lệnh sau trong Terminal(Ctr+Alt+T):

sudo add-apt-repository ppa:gerardpuig/ppa
sudo apt update
sudo apt install ubuntu-cleaner

(tổng hợp từ một số bài viết tại: chiasefree.com)

One Reply to “Giải phóng dung lượng bộ nhớ trên Ubuntu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *