[QGIS – Map Showcase] – Phòng trưng bày bản đồ của cộng đồng QGIS

Nếu bạn là người yêu vẻ đẹp của các bản đồ thì bạn không thể bỏ qua QGIS – Map Showcase. Đây là một thư viện tổng hợp các bản đồ, hình ảnh đẹp được đóng góp từ cộng đồng người dùng QGIS. Phòng trưng bày các bản đồ này được Nathan Woodrow tạo ra trên trang Flickr. Để có thể đăng tải và chia sẻ các bản đồ đẹp của mình, bạn có thể tham gia vào nhóm QGIS – Map Showcase (https://www.flickr.com/groups/qgis/)

Các bản đồ đẹp được cộng đồng QGIS chia sẻ

 

Cộng đồng người tham gia nhóm ngày càng tăng lên, trong đó có các thành viên trong nhóm phát triển QGIS.

 

Nếu ảnh của bạn có thông tin tọa độ (Lon/lat) bạn sẽ tìm thấy vị trí ảnh của bạn trên bản đồ toàn cầu của nhóm.

 

Bình luận