Sử dụng Basemap có sẵn trên ArcGIS

Basemap (bản đồ nền hay bản đồ cơ sở) là một bản đồ mô tả các thông tin tham khảo cơ bản như địa hình, đường xá, thủy hệ và ranh giới hành chính. Các bản đồ này rất có tích trong việc tham chiếu thông tin khi làm việc với dữ liệu GIS, đặc biệt khi số hóa, biên tập dữ liệu hoặc nắn chỉnh bản đồ, ảnh vệ tinh.

Để sử dụng basemap có sẵn trên ArcMap, các bạn chọn vào biểu tượng mũi tên ∇ trên công cụ “Add map”, sau đó chọn vào “Add basemap”.

Kích hoạt tính năng Basemap trên Arcmap

 

Basemap được cung cấp sẵn trên phần mềm ArcMap, hiện tại nó cho phép tham khảo một số bản đồ nền như: Open Street Map, Hình ảnh vệ tinh, Bản đồ địa hình, Bản đồ giản lược sáng, Bản đồ giản lược tối, Bản đồ đại dương…

Các bản đồ nền được cung cấp sẵn trên ArcMap

 

Bản đồ của Open Street Map

 

Ảnh viễn thám khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất (map services của ESRI )

 

Bản đồ giản lược sáng (Light Gray Canvas)

 

Bản đồ địa hình (Topographic Map)

 

Bản đồ đại dương (Ocean Basemap)

 

Các bản đồ nền (basemap) do ArcMap cung cấp sử dụng hệ tọa độ WGS 1984 Web Mercator. Nếu bạn đưa một lớp bản đồ khác dùng hệ tọa độ được ArcGIS hỗ trợ, nó sẽ tự động chồng các bản đồ này khớp với nhau. Tính năng này trong GIS gọi bằng thuật ngữ “projecting on the fly“.

Danh sách các Hệ tọa độ được ArcGIS hỗ trợ:

Lưu ý nếu sử dụng hệ tọa độ VN-2000 (múi 6 độ), bạn nên dùng hệ tọa độ VN-2000  được hỗ trợ trong bộ thư viện tọa độ của ArcGIS  (EPSG:3405 hoặc EPSG:3406 ) để ArcGIS có thể hiểu vào chồng lớp chính xác. Trường hợp bạn sử dụng hệ tọa độ VN-2000 (múi 3 độ) cho từng địa phương thì bộ thư viện tọa độ ArcGIS sẽ không hỗ trợ. Trong trường hợp này, bạn cần định nghĩa hệ tọa độ mới và phép chuyển mới cho ArcGIS. Phần này mình sẽ hướng dẫn chi tiết ở một bài khác.

Hai lớp dữ liệu có hệ tọa độ khác nhau được “projecting on the fly” khớp với nhau.

Tuy chức năng basemap của ArcGIS rất hữu ích, tuy nhiên tốc độ tải bản đồ đôi lúc khá chậm do server của nhà cung cấp nằm xa Việt Nam, ngoài ra còn do một số nguyên nhân về kỹ thuật khác. Các bạn có thể thử sử dụng 2 công cụ ArcGoogle hoặc ArcBruTile, theo mình đánh giá 2 công cụ này cho tốc độ tải bản đồ và hoặc động ổn định hơn so với chức năng basemape do ArcGIS cung cấp.

Tham khảo thêm:

ArcBruTile – Add-in thêm bản đồ nền cho ArcMap

ArcGoogle – thêm bản đồ Google Map trên ArcGIS

OpenLayers Plugin – thêm bản đồ Google Map trên QGIS

Bình luận