Tag: ArcBruTile

ArcBruTile – Add-in thêm bản đồ nền cho ArcGIS

ArcGIS là một bộ phần mềm GIS mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, ứng dụng ArcMap của ArcGIS vẫn còn một số hạn chế trong việc cung cấp dịch vụ bản đồ nền (basemap service) , có thể thấy rõ nhất là tốc độ “load” các dịch vụ bản đồ nền. Hôm nay […]

Xem thêm