Tag: ranh giới hành chính

Dữ liệu ranh giới hành chính Việt Nam và Thế giới

Một số bạn thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm dữ liệu GIS về ranh giới hành chính. Tôi xin giới thiệu đến các bạn website Global Administrative Areas (http://www.gadm.org/country), đây là trang web hỗ trợ tải miễn phí dữ liệu này. Global Administrative Areas được phát triển bởi Robert Hijmans và các cộng sự tại Đại học […]

Xem thêm